Velikonoční období
Hlasovat Hlasovat Hlasovat Hlasovat Hlasovat
0 0

Obrázek

Velikonoce nemají jako jediné svátky každý rok stejné datum. Jejich oslava totiž probíhá vždy první neděli po prvním jarním úplňku, který může být podle postavení planet v březnu i v dubnu.

Velikonoce se slaví vždy první neděli po prvním jarním úplňku a může to tedy být neděle mezi 22. březnem a 25. dubnem.  Pokud je ale první jarní úplněk v neděli, slaví se Velikonoce až v neděli o týden později.  Datum oslav Velikonoc určil 1. nikajský koncil až v roce 325 a i z toho je možné usuzovat, že původ velikonoc není zcela církevní.

Velikonoce 2015 – kdy budou?

Termín Velikonočních svátků není vzhledem k postavení planet a prvnímu jarnímu úplňku pevný.

V roce 2015 bude velikonoční neděle 5. 4. a velikonoční pondělí 6. 4.

V dalších letech Velikonoce vycházejí na

-       2016 - velikonoční neděle 27. 3. – velikonoční pondělí 28. 3.

-       2017 - velikonoční neděle 16. 4. – velikonoční pondělí 17. 4.

-       2018 - velikonoční neděle 1. 4. – velikonoční pondělí 2. 4.

-       2019 - velikonoční neděle 21. 4. – velikonoční pondělí 22. 4.

-       2020 - velikonoční neděle 12. 4. – velikonoční pondělí 13. 4.

Církevní přípravy na Velikonoce začínají už 40 dní předem na Popeleční středu.

Hlavním svátečním velikonočním dnům – nedělní Boží hod velikonoční a velikonoční pondělí - předchází šest postních týdnů a každá neděle postního týdne má své pojmenování, které pochází z dávných rituálů a zvyků oslav příchodu jara – říká se jim Pučálka, Pražná, Kýchavá, Družná, Smrtná a Květná neděle.

Dny pašijového týdne, kterému se také říká svatý nebo velikonoční - mají své pojmenování, každý den má i své tradice – zde jsou ty nejdůležitější.

- Modré pondělí – není zvykem a nemělo by se uklízet

- Žluté úterý – je určené především pro uklízení

- Škaredá středa – den, kdy Jidáš zradil Ježíše. Kněží pálí snítky kočiček, posvěcených v minulém roce na Květnou neděli. Lidé by se v tento den měli také jen usmívat a ne se mračit…

- Zelený čtvrtek – nikdo by se s nikým neměl hádat a také by si lidé neměli nic půjčovat, je to také den odpouštění

- Velký pátek - je prožíván ve znamení smutku, ticha a rozjímání jako vzpomínka na smrt Ježíše Krista.

- Bílá sobota – před svítáním se uklízí a pak během dne peče velikonoční mazanec nebo beránek, pletou se pomlázky…

- Neděle Zmrtvýchvstání – je připomínkou umučení, pohřbení i vzkříšení Ježíše a byla věnována především návštěvám kostela a modlitbám

Tradic a zvyků, které na jednotlivé dny připadají, je samozřejmě mnohem více.

 

 

Komentáře

TOPlist