Den smrti a vzkříšení Ježíše Krista

Podle legend vstal Ježíš Kristus z mrtvých tři dny po svém ukřižování. O přesném datu jeho smrti se ale dosud vedou spory, uvádí se duben roku 30 nebo 33.

Přesné datum smrti Ježíše Krista není dosud známé, a pravděpodobně ani nikdy známé nebude, i když se jím zabývalo mnoho historiků i vědců.

Například Isaac Newton vypočítal už v roce 1733, že smrt Ježíše mohla nastat v pátek 7, dubna roku 30, případně 3. dubna roku 33 nebo i 23. dubna roku 34 – on sám se přikláněl k poslednímu datu.

Smrtí Ježíše se zabýval i Gerhard Trol a v knize Po stopách Ježíšových uvádí jako možný den ukřižování Krista 7. duben roku 30.

Nejpřesnější bude podle všeho tvrzení C. Humphreyse a W. D. Waddingtona z roku 1990. Podle jejich bádání byl v Jeruzalémě v podvečer 3. dubna roku 33 Měsíc v úplňku částečně zatmělý a toto zatmění skončilo 51 minut po jeho východu. Tento údaj se shoduje s vyprávěním evangelií a tak datum 3. dubna 33 je s největší pravděpodobností dnem, kdy byl Ježíš Kristus ukřižován. Jeho vzkříšení v tomto případě připadá na 5. dubna roku 33.