Velikonoční symboly – kříž a svíce

Velikonoce má většina z nás spojené především s malovanými vajíčky a pomlázkou, ale původními nejdůležitějšími základními symboly svátků jara je kříž a svíce.  

Kříž

Obrázek

Kříž je symbolem známým už od starověku. Používali ho staří Egypťané, Číňané nebo Kréťané a jeho význam byl v různých kulturách univerzální. Ještě dříve, než byl Kristus ukřižován a kříž tak přijali křesťané za svůj, byl používán pro označování důležitých míst a chápán i jako symbol setkání a tajemství.

Kříž byl spojen i s problémem orientace v prostoru mezi nebem a zemí a zároveň chápán jako propojení božského - vertikální rameno -  a lidského - horizontální rameno – světa. Nakonec se stal symbolem věčnosti.

Dnes ho máme spojený především s křesťanskou vírou, protože Kristus byl odsouzen k trestu smrti ukřižováním. Tento trest patřil k nejkrutějším, byl velmi bolestivý a také ponižující. Na kříži většinou umírali ti, kdo zasluhovali pohrdání.

Kříž nemá jen klasickou všeobecně známou podobu tzv. křesťanského kříže s delší spodní svislou částí, který je označován jako latinský, ale známe i kříž rovnoramenný nebo řecký.

Velikonoční svíce

Obrázek

Svíce je velmi důležitým symbolem, chápaným jako světlo, které je znamení života. Symbolizuje Zmrtvýchvstání Krista, který zvítězil nad smrtí. Velikonoční svíce bývá označována také jako paškál, což je název odvozený od původně z hebrejského slova pesah.

Velikonoční svíce je vysoká a je na ní vyrytý kříž, který doprovázejí řecká písmena Α (alfa) a Ω (omega) -tato písmena symbolizují, že Kristus je začátek i konce. Dále je na svíci uveden letopočet, symbolizující Kristovu vládu nad dějinami. Do kříže je vsazeno pět kadidlových zrn, které představují pět ran Kristových na kříži.

Svíce se zapaluje od posvátného ohně při velikonoční virgilii, která probíhá v noci před velikonoční nedělí. Bývá umístěna blízko oltáře, a je jí žehnáno na Bílou sobotu. 

Slavnost Vzkříšení se zahajuje vnesením zapálené svíce do úplně tmavého, zhasnutého kostela. Tak si křesťané připomínají, jakým zásadním obratem je Kristovo vzkříšení - noc, která se proměňuje v den. Svíce se noří do křestní vody a zapalují se od ní křestní svíce. Hoří při všech velikonočních bohoslužbách a může se využívat při křtech a pohřbech.